ข่าวอุตสาหกรรม

  • วิธีการเปลี่ยนหน้าจอหน้าต่าง

    ขั้นตอนการเปลี่ยน: ①ถอดหน้าต่างหน้าจอออกก่อน และใช้ไขควงปากแบนเพื่องัดแถบแรงดันของหน้าต่างหน้าจอเก่า②ดึงแถบหน้าต่างเก่าขึ้น③มักจะทำการเปลี่ยนบานหน้าต่างร่วมกับแถบ และชุดแถบสามารถแทนที่...
    อ่านเพิ่มเติม
  • แนวโน้มการพัฒนาสนามใยแก้ว

    ไฟเบอร์กลาส (Fibreglass) เป็นวัสดุอนินทรีย์ที่ไม่ใช่โลหะที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม ซึ่งใช้ทำพลาสติกเสริมแรงหรือยางเสริมแรงในฐานะที่เป็นวัสดุเสริมแรง ใยแก้วมีลักษณะดังต่อไปนี้ ซึ่งทำให้การใช้ใยแก้วมีความเ...
    อ่านเพิ่มเติม